Acasa

TRANSENERG - Despre proiect

În condițiile în care, la nivel european, România este plasată în rândul țărilor cu un grad scăzut de inovare, (conform raportului Comisiei Europene din 2014 sub 3% dintre firmele autohtone sunt inovatori strategici și peste 80% dintre IMM-uri nu pun accent pe inovare), INCDIE ICPE-CA, prin proiectul TRANSENERG, își propune valorificarea superioară a capacităților proprii de transfer tehnologic și de cunoștințe în domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice.

Proiectul va fi implementat pornind de la rezultatele CDI ale institutului cu potențial de aplicabilitate în industrie și expertiza specifică a personalului propriu. Vor fi încheiate colaborări cu întreprinderile autohtone care activează în domeniul energiei privind transferul de servicii, produse și tehnologii rezultate din expertiza existentă a ICPE-CA sau noi produse, procese și tehnologii dezvoltate la solicitarea întreprinderilor, ca o alternativă mai ieftină la importul de tehnologii noi, aceasta ducând, de asemenea, și la creșterea exportului bazat pe rezultate științifice și dezvoltare tehnologică.

Obiective TRANSENERG

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de transfer al competențelor CDI între Departamentul de Eficiență în Conversia și Consumul de Energie (ECCE) al INCDIE ICPE-CA și mediul privat, în domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice.

Activități eligibile

Activități de tip A

Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe constituite din:

A.1 Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate;

A.2 Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor;

A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice;

A.4. Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A;

A.5. Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe.

Stadiul actual de implementare

Prin natura sa, ICPE-CA ca entitate națională de cercetare este unic la nivel naţional pe ramura de inginerie electrică. De aceea, acesta nu se află într-un raport concurenţial pe domeniul său de activitate cu nici o altă entitate economică sau altă organizaţie care acţionează pe o piaţă a produselor sau serviciilor, cu atât mai mult cu cât institutul nu este producător de bunuri sau servicii care se regăsesc în piaţă şi care sunt supuse concurenţei. ICPE-CA produce inovare şi servicii pentru inovare în inginerie electrică, fără a avea ca scop profitul, putându-se astfel raporta numai la o piaţă atipică, şi anume piaţa inovării sau a transferului de cunoştinţe, definită prin reguli specifice.

Oferta de expertiză ICPE-CA domeniu Energie

Ofertă de expertiză actualizată cu rezultatele activității de CD desfășurate până în prezent în cadrul INCDIE ICPE-CA, în domeniul Energie poate fi consultată aici: