Activități eligibile

Activități eligibile

Activități de tip A

Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe constituite din:

A.1 Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate;

A.2 Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor;

A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice;

A.4. Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A;

A.5. Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe.

Activități de tip B

Activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare constituite din:

B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD.

Activități de tip C

Activități de transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării constituite din:

C.1. Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii.

Activități de tip D

Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere constituite din:

D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă.

Activități de tip E

Management de proiect (inclusiv informare și publicitate privind proiectul)

E.1 Management tehnic și științific

E.2 Management economic

E.3 Management general de proiect

E.4 Informare și publicitate privind proiectul TRANSENERG