Anunț încheiere proiect TRANSENERG și comunicate de presă la finalul proiectului

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE–CA (INCDIE ICPE-CA) din Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 313, Sector 3, anunţă finalizarea proiectului „Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţionalǎ pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare ȋn calitate de Organism Intermediar (OI), ȋn numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) ȋn calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) ȋn cadrul Axei prioritare 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologicǎ şi Inovare (CDI) ȋn sprijinul Competitivitǎţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor, acţiunea 1.2.3. – Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe. Conform contractului de finanţare, valoarea totală a proiectului a fost de 17.049.512 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) a fost de 11.302.635 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional a fost 2.197.365 lei. Durata de implementare a proiectului a fost de 84 luni. Proiectul a fost implementat în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Nord Est, Sud Muntenia și regiunea Centru.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea gradului de transfer al competențelor CDI între Departamentul de Eficiență în Conversia și Consumul de Energie (ECCE) al INCDIE ICPE-CA și mediul privat, în domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice.

Comunicat de presă încheiere proiect

Proiectul TRANSENERG: un amplificator al competitivității întreprinderilor din domeniul Energie, marca ICPE-CA

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*