Anunț lansare proiect TRANSENERG și comunicate de presă cu privire la evenimentele organizate

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electricǎ ICPE–CA (INCDIE ICPE-CA) din Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 313, Sector 3, anunţǎ începerea proiectului „Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA”, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ, ȋn baza contractului de finanţare ȋncheiat cu Autoritatea Naţionalǎ pentru Cercetare Ştiinţificǎ şi Inovare ȋn calitate de Organism Intermediar (OI), ȋn numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) ȋn calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) ȋn cadrul Axei prioritare 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologicǎ şi Inovare (CDI) ȋn sprijinul Competitivitǎţii Economice şi Dezvoltǎrii Afacerilor, acţiunea 1.2.3. – Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe.

Comunicat de presă lansare proiect –

Workshop pentru prezentarea competențelor INCDIE ICPE-CA în domeniul energiei fotovoltaice

Workshopuri pentru prezentarea generală a competențelor INCDIE ICPE-CA în domeniul energiei și în domeniul feroviar

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*