Beneficiari ai transferului de cunoștințe

Beneficiari ai transferului de cunoștințe

Beneficiarii direcți ai proiectului TRANSENERG sunt în primul rând companiile cu care ICPE-CA va încheia contracte subsidiare pe durata derulării proiectului, acestea utilizând direct rezultatele și expertiza CDI, fie prin înglobarea lor în produse și servicii inovative destinate pieței, fie îndeplinindu-și necesitățile de dezvoltare strategică pe baze inovative.

De asemenea, prin implementarea proiectului, INCDIE ICPE-CA va beneficia de creșterea nivelului de expertiză al angajaților săi în domeniul transferului tehnologic prin însușirea celor mai moderne mecanisme și proceduri în domeniu.

Beneficiari proiect:

1. S.C. UZUC S.Ahttp://www.uzuc.ro/ – prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Îmbunătățirea semnificativă a nivelului de calitate și a siguranței în exploatare a vaselor cu volum mare (echipamente sub presiune) din oțel carbon și inox.

2. S.C. Q SRLhttps://www.1q1.ro/ – prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Stocarea energiei termice de scurtă și lungă durată în clădirile cu consum de energie aproape zero.

3. S.C. Remarul 16 Februarie S.A.  – http://www.remarul.eu – prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Stand pentru testare motoare Diesel de locomotivă, cu recuperarea energiei în rețeaua electrică.

4. Societatea pe acțiuni ICPE S.A.www.icpe.ro – prin contractul de transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării care prevede activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii: Sistem de testare și măsurare a regimului termic de lucru în domeniul -100…..+180°C pentru motoarele electrice utilizate în aplicații aerospațiale.

5. Societatea Capidava Prodcom SRL – prin contractul subsidiar de prestări servicii de cercetare-dezvoltare și de inovare pentru întreprindere de către organizația de cercetare: Servicii de cercetare- dezvoltare pentru reabilitarea puterii Centralelor Electrice Fotovoltaice (CEF).

6. MECANICA-IND 2004 S.R.L.www.mecanicaind.ro – prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Turbina hidrocinetica pretabila cursurilor de ape naturale si artificiale, cu cadere mică.

7.  S.C. Magnum SX S.R.L. – http://www.magsx.ro/– prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Identificarea unor soluții inovative de eficientizare energetică și tehnologică a procesului de fabricare al ciorapilor utilizând testarea dinamică de noi componente aferente echipamentelor tehnologice specifice.

8.  UMEB S.A. – http://www.umeb.ro/ – prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Transfer de cunoștințe privind realizarea de motoare sincrone cu magneți permanenți și răcite cu lichid destinate tracțiunii electrice.