Beneficiari ai transferului de cunoștințe

Beneficiari ai transferului de cunoștințe

Beneficiarii direcți ai proiectului TRANSENERG sunt în primul rând companiile cu care ICPE-CA va încheia contracte subsidiare pe durata derulării proiectului, acestea utilizând direct rezultatele și expertiza CDI, fie prin înglobarea lor în produse și servicii inovative destinate pieței, fie îndeplinindu-și necesitățile de dezvoltare strategică pe baze inovative.

De asemenea, prin implementarea proiectului, INCDIE ICPE-CA va beneficia de creșterea nivelului de expertiză al angajaților săi în domeniul transferului tehnologic prin însușirea celor mai moderne mecanisme și proceduri în domeniu.

Beneficiari proiect:

1. S.C. UZUC S.Ahttp://www.uzuc.ro/ – prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Îmbunătățirea semnificativă a nivelului de calitate și a siguranței în exploatare a vaselor cu volum mare (echipamente sub presiune) din oțel carbon și inox.

2. S.C. Q SRLhttps://www.1q1.ro/ – prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Stocarea energiei termice de scurtă și lungă durată în clădirile cu consum de energie aproape zero.

3. S.C. Remarul 16 Februarie S.A.  – http://www.remarul.eu – prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Stand pentru testare motoare Diesel de locomotivă, cu recuperarea energiei în rețeaua electrică.

4. Societatea pe acțiuni ICPE S.A.www.icpe.ro – prin contractul de transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării care prevede activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii: Sistem de testare și măsurare a regimului termic de lucru în domeniul -100…..+180°C pentru motoarele electrice utilizate în aplicații aerospațiale.

5. Societatea Capidava Prodcom SRL – prin contractul subsidiar de prestări servicii de cercetare-dezvoltare și de inovare pentru întreprindere de către organizația de cercetare: Servicii de cercetare- dezvoltare pentru reabilitarea puterii Centralelor Electrice Fotovoltaice (CEF).

6. MECANICA-IND 2004 S.R.L.www.mecanicaind.ro – prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Turbina hidrocinetica pretabila cursurilor de ape naturale si artificiale, cu cadere mică.

7.  S.C. Magnum SX S.R.L. – http://www.magsx.ro/– prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Identificarea unor soluții inovative de eficientizare energetică și tehnologică a procesului de fabricare al ciorapilor utilizând testarea dinamică de noi componente aferente echipamentelor tehnologice specifice.

8.  UMEB S.A. – http://www.umeb.ro/ – prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Transfer de cunoștințe privind realizarea de motoare sincrone cu magneți permanenți și răcite cu lichid destinate tracțiunii electrice.

9.  STRAERO S.A. – https://straero.ro/– prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Electrovalvă proporțională cu aplicații aerospațiale.

10.  SC Atelierele CFR Grivița SA –http://grivita.ro/ro/home-2/– prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Stand de testare a boghiurilor vagoanelor de călători optimizat din punct de vedere energetic.

11. CALORIS Group S.R.L. –https://www.caloris.ro/– prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Incintă termostatata pentru etalonarea mijloacelor de masura a temperaturii in domeniul -50…+180 0C.

12. SC All Green SRL https://www.allgreen.ro prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Transfer de cunoștințe privind realizarea de noi metode de diagnosticare a panourilor din parcuri fotovoltaice.

13. S.C. Ceprocim S.A.  https://www.ceprocim.ro/ prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Tehnologie de laborator pentru procesarea cenușilor de termocentrală din halde în vederea valorificării în producerea de materiale de construcții cu valoare adăugată.

14. S.C. APEL LASER S.R.L. https://www.apellaser.ro/ prin contractul de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere: Stand pentru decontaminare microbiana a apei utilizand diode emitatoare de raze UVC.

15. S.C. ROMTEST ELECTRONIC S.R.L.https://www.romtest.ro/ro/ prin contractul subsidiar de tip B nr. 126/B1/13.02.2023 Studiul comportamentului rezistenței de contact a materialelor conductive și caracterizarea electromagnetică a îmbinărilor în condiții climatice specifice mediului.