Contracte subsidiare

Contracte subsidiare

1. Contractul nr.126/1/08.03.2018 între INCDIE ICPE-CA București și S.C. UZUC S.A:

Îmbunătățirea semnificativă a nivelului de calitate și a siguranței în exploatare a vaselor cu volum mare (echipamente sub presiune) din oțel carbon și inox

Proiectul propus are ca obiectiv general creșterea transferului de cunoștințe între mediul public şi cel privat. Acţiunea urmăreşte şi încurajează accesul întreprinderii SC UZUC SA la expertiza extinsă a organizaţiei de cercetare în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderea care îşi dezvoltă afaceri cerute de piaţă. Proiectul are ca scop stabilirea de soluţii pentru îmbunătățirea semnificativă a nivelului de calitate și a siguranței în exploatare a vaselor cu volum mare (echipamente sub presiune) din oțel carbon și inox aflate în fabricaţia SC UZUC SA Ploieşti. Echipamentele / Recipientele sub presiune sunt echipamente complexe care pot avea diferite roluri funcţionale: pentru depozitarea fluidelor, reactoare chimice, schimbătoare de căldură, evaporatoare, coloane pentru transfer de substanţe etc. Obiectivul specific este realizarea de către organizaţia de cercetare de activităţi de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală în colaborare efectivă cu întreprinderea.

Activități derulate în cadrul proiectului:

 • Realizarea unui breviar de calcul al momentului optim de strângere a elementelor de asamblare
 • Identificarea unor soluţii de protecţie împotriva coroziunii
 • Achiziţionare active corporale
 • Testarea a șase echipamente sub presiune din oţel carbon cu garnituri diferite ca tip (spirometalice, metalice, metale-plastice, nemetalice) la proba hidraulică prin aplicarea momentului optim de strangere calculat
 • Asigurarea protecției la interior si exterior împotriva coroziunii a șase echipamente cu volum mare de tipul vaselor sub presiune otel carbon din fabricația curenta a UZUC

2. Contractul nr.126/D2/3.08.2018 între INCDIE ICPE-CA București și S.C. Q S.R.L. Iași:

Stocarea energiei termice de scurtă și lungă durată în clădirile cu consum de energie aproape zero

Obiective generale ale proiectului sunt :

 • Stimularea activităților de cercetare-dezvoltare în parteneriat între ICPE-CA și IMM-uri, pentru a scurta drumul de la cunoștințe științifice la tehnologie cu impact socio-economic, în conformitate cu cererea si evoluția pieței;
 • Conectarea cercetării aplicative și a progresului tehnologic din ICPE-CA la evoluția și cererea mediului socio-economic, național și global, prin dezvoltarea de produse originale, tehnologii avansate și servicii, care sunt competitive internațional, avand un impact socio-economic major;
 • Stimularea sectorului privat să-și investeasca resursele în activități de cercetare și dezvoltare, atât în ​​cadrul propriilor activități cat și pentru colaborarea cu universități și institute de cercetare, în scopul de a realiza activități de validare pentru a asigura viabilitatea de noi produse, tehnologii și servicii inovatoare, cu potențial economic și de transfer pe piață;
 • Dezvoltarea capacității și a competențelor resursei umane care este implicata în activitatea de cercetare aplicativă și dezvoltare de tehnologie.

Obiectivele specifice:

 • Realizarea si validarea experimentala a unui model experimental de baterie termica pentru stocarea energiei termice pentru scurta durata (3 zile);
 • Realizarea si validarea experimentala unui model experimental de baterie termica pentru stocarea energiei termice pentru lunga durata (5-6 luni).

Rezultatele proiectului sunt:

 • Model experimental de baterie termica pentru stocarea energiei termice pentru scurta durata (3 zile)
 • Model experimental de baterie termica pentru stocarea energiei termice pentru lunga durata (5-6 luni).

Activități prevăzute în cadrul proiectului:

 • Studiu privind stocarea energiei termice de scurtă durată (2-3 zile) utilizând materiale cu schimbare de fază
 • Studiu privind materialele termoizolatoare utilizate în cadrul sistemelor de stocare a energiei termice de scurtă durată
 • Analiză și stabilire caracteristici tehnice ale modelului experimental de sistem de stocare a energiei termice de scurtă durată
 • Proiectare și execuție model experimental de sistem de stocare a energiei termice de scurtă durată
 • Realizare stand și metodologie pentru testarea modelului experimental de sistem de stocare a energiei termice de scurtă durată
 • Testare model experimental de sistem de stocare a energiei termice de scurtă durată. Analiză și interpretare rezultate
 • Studiu privind stocarea energiei termice de lungă durată (5-6 luni)
 • Analiză și stabilire caracteristici tehnice ale modelului experimental de sistem de stocare a energiei termice de lungă durată
 • Proiectare și execuție model experimental de sistem de stocare a energiei termice de lungă durată
 • Realizare stand și metodologie pentru testarea modelului experimental de sistem de stocare a energiei termice de lungă durată
 • Testare model experimental de sistem de stocare a energiei termice de lungă durată. Analiză și interpretare rezultate
 • Stabilire temă de proiect pentru prototipul de sistem de stocare a energiei termice de scurtă durată
 • Stabilire temă de proiect pentru prototipul de sistem de stocare a energiei termice de lungă durată

3. Contractul nr. 126/D3/26.03.2019 între INCDIE ICPE-CA și S.C. Remarul 16 Februarie S.A.

Stand pentru testare motoare Diesel de locomotivă, cu recuperarea energiei în rețeaua electrică

Principalul beneficiu al modelului experimental de stand îl constituie posibilitatea de recuperare de energie către rețea, recuperare pentru care există cadru legiferat începând din 2018. Cantitatea de energie ce se urmărește a fi reintrodusă în rețea este importantă, chiar dacă activitatea de testare a motoarelor nu este o activitate continuă. Adițional, modernizarea standului duce la posibilitatea de a testa complet motoarele, cu sarcină rapid variabilă, mult mai aproape de solicitările reale ale motoarelor. Se urmărește aplicarea unor tehnici moderne de control și realizarea unei interfețe prietenoase pentru operatorii standului, care, dublate de o izolare fonică mai bună a postului de operare să permită îmbunătățirea modului de lucru al standului.

Obiectivele generale ale proiectului sunt :

 • Stimularea activităților de cercetare-dezvoltare în parteneriat între ICPE-CA și IMM-uri, pentru a scurta drumul de la cunoștințe științifice la tehnologie inovativă, în conformitate cu cererea si evoluția pieței;
 • Conectarea cercetării aplicative și a progresului tehnologic din ICPE-CA la evoluția și cererea mediului economic național, prin dezvoltarea de produse originale, tehnologii avansate și servicii competitive;
 • Stimularea sectorului privat în direcția activităților de cercetare și dezvoltare, prin eforturile proprii dar și pentru colaborarea cu universități și institute de cercetare, în scopul de a realiza activități de validare pentru a asigura noi produse, tehnologii și servicii inovatoare, cu potențial economic și de transfer pe piață;
 • Dezvoltarea capacității și a competențelor resursei umane care este implicată în activitatea de cercetare aplicativă și dezvoltare de tehnologie.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Realizarea și validarea experimentală a unui stand de testare a motoarelor Diesel de locomotivă prin modernizarea celui existent;
 • Optimizarea metodei de încercare a motoarelor Diesel prin automatizarea sarcinii ștandului în condiții similare celor din exploatare, și întocmirea unui nou protocol de încercare.
 • Eficientizarea operațiilor de fiabilizare a motoarelor Diesel prin recuperarea în rețeaua de alimentare a energiei debitate de către stand.

4. Contract pentru activități de tip C care vizează cercetarea industrială și/sau dezvoltarea experimentală executate de INCDIE ICPE-CA pentru întreprinderea solicitantă

Sistem de testare și măsurare a regimului termic de lucru în domeniul -100…..+180°C pentru motoarele electrice utilizate în aplicații aerospațiale

Activitățile care fac obiectul contractului au în vedere proiectarea, realizarea și testarea unui sistem criogenic de răcire și a unui sistem de încalzire  pentru a permite măsurarea regimului termic în domeniul -100…..+180°C pentru motoarele electrice utilizate în aplicații aerospațiale.