Contracte subsidiare

Contracte subsidiare

1. Contractul nr.126/1/08.03.2018 între INCDIE ICPE-CA București și S.C. UZUC S.A:

Îmbunătățirea semnificativă a nivelului de calitate și a siguranței în exploatare a vaselor cu volum mare (echipamente sub presiune) din oțel carbon și inox

Proiectul propus are ca obiectiv general creșterea transferului de cunoștințe între mediul public şi cel privat. Acţiunea urmăreşte şi încurajează accesul întreprinderii SC UZUC SA la expertiza extinsă a organizaţiei de cercetare în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderea care îşi dezvoltă afaceri cerute de piaţă. Proiectul are ca scop stabilirea de soluţii pentru îmbunătățirea semnificativă a nivelului de calitate și a siguranței în exploatare a vaselor cu volum mare (echipamente sub presiune) din oțel carbon și inox aflate în fabricaţia SC UZUC SA Ploieşti. Echipamentele / Recipientele sub presiune sunt echipamente complexe care pot avea diferite roluri funcţionale: pentru depozitarea fluidelor, reactoare chimice, schimbătoare de căldură, evaporatoare, coloane pentru transfer de substanţe etc. Obiectivul specific este realizarea de către organizaţia de cercetare de activităţi de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală în colaborare efectivă cu întreprinderea.

Activități derulate în cadrul proiectului:

 • Realizarea unui breviar de calcul al momentului optim de strângere a elementelor de asamblare
 • Identificarea unor soluţii de protecţie împotriva coroziunii
 • Achiziţionare active corporale
 • Testarea a șase echipamente sub presiune din oţel carbon cu garnituri diferite ca tip (spirometalice, metalice, metale-plastice, nemetalice) la proba hidraulică prin aplicarea momentului optim de strangere calculat
 • Asigurarea protecției la interior si exterior împotriva coroziunii a șase echipamente cu volum mare de tipul vaselor sub presiune otel carbon din fabricația curenta a UZUC

Acest proiect a fost primul contract subsidiar încheiat în cadrul proiectului TRANSENERG și a fost finalizat cu succes prin transferul de cunoștințe către partenerul SC UZUC SA.  Rezultatele obținute în cadrul proiectului desfășurat în colaborare cu SC UZUC SA au fost publicate în Revista de Chimie, nr. 72 (1),2021, 1-17, https://doi.org/10.37358/RC.21.1.8399 și este disponibil aici:https://www.transenerg.ro/wp-content/uploads/2021/10/Articol-Revista-de-Chimie_D1.pdf

Articolul poate fi accesat și în baza de date cu lucrări ale revistei: https://revistadechimie.ro/pdf/1%20IORDOC%201%2021.pdf

2. Contractul nr.126/D2/3.08.2018 între INCDIE ICPE-CA București și S.C. Q S.R.L. Iași:

Stocarea energiei termice de scurtă și lungă durată în clădirile cu consum de energie aproape zero

Obiective generale ale proiectului sunt :

 • Stimularea activităților de cercetare-dezvoltare în parteneriat între ICPE-CA și IMM-uri, pentru a scurta drumul de la cunoștințe științifice la tehnologie cu impact socio-economic, în conformitate cu cererea si evoluția pieței;
 • Conectarea cercetării aplicative și a progresului tehnologic din ICPE-CA la evoluția și cererea mediului socio-economic, național și global, prin dezvoltarea de produse originale, tehnologii avansate și servicii, care sunt competitive internațional, avand un impact socio-economic major;
 • Stimularea sectorului privat să-și investeasca resursele în activități de cercetare și dezvoltare, atât în ​​cadrul propriilor activități cat și pentru colaborarea cu universități și institute de cercetare, în scopul de a realiza activități de validare pentru a asigura viabilitatea de noi produse, tehnologii și servicii inovatoare, cu potențial economic și de transfer pe piață;
 • Dezvoltarea capacității și a competențelor resursei umane care este implicata în activitatea de cercetare aplicativă și dezvoltare de tehnologie.

Obiectivele specifice:

 • Realizarea si validarea experimentala a unui model experimental de baterie termica pentru stocarea energiei termice pentru scurta durata (3 zile);
 • Realizarea si validarea experimentala unui model experimental de baterie termica pentru stocarea energiei termice pentru lunga durata (5-6 luni).

Rezultatele proiectului sunt:

 • Model experimental de baterie termica pentru stocarea energiei termice pentru scurta durata (3 zile)
 • Model experimental de baterie termica pentru stocarea energiei termice pentru lunga durata (5-6 luni).

Activități prevăzute în cadrul proiectului:

 • Studiu privind stocarea energiei termice de scurtă durată (2-3 zile) utilizând materiale cu schimbare de fază
 • Studiu privind materialele termoizolatoare utilizate în cadrul sistemelor de stocare a energiei termice de scurtă durată
 • Analiză și stabilire caracteristici tehnice ale modelului experimental de sistem de stocare a energiei termice de scurtă durată
 • Proiectare și execuție model experimental de sistem de stocare a energiei termice de scurtă durată
 • Realizare stand și metodologie pentru testarea modelului experimental de sistem de stocare a energiei termice de scurtă durată
 • Testare model experimental de sistem de stocare a energiei termice de scurtă durată. Analiză și interpretare rezultate
 • Studiu privind stocarea energiei termice de lungă durată (5-6 luni)
 • Analiză și stabilire caracteristici tehnice ale modelului experimental de sistem de stocare a energiei termice de lungă durată
 • Proiectare și execuție model experimental de sistem de stocare a energiei termice de lungă durată
 • Realizare stand și metodologie pentru testarea modelului experimental de sistem de stocare a energiei termice de lungă durată
 • Testare model experimental de sistem de stocare a energiei termice de lungă durată. Analiză și interpretare rezultate
 • Stabilire temă de proiect pentru prototipul de sistem de stocare a energiei termice de scurtă durată
 • Stabilire temă de proiect pentru prototipul de sistem de stocare a energiei termice de lungă durată

Proiectul s-a finalizat cu succes prin realizarea și testarea în colaborare cu partenerul SC Q SRL a două modele experimentale de instalații de stocare a energiei termice de scurtă și lungă durată. Conform legislatiei in vigoare, toate constructiile publice ce se vor realiza dupa decembrie 2018 vor trebui sa fie cu un consum redus de energie iar din ianuarie 2020 și construcțiile rezidențiale vor trebui să îndeplinească acest criteriu.
Produsele dezvoltate în cadrul acestui proiect se adresează domeniului construcțiilor de clădiri de tip nZEB (cu consum de energie aproape zero). Realizarea caselor cu consum redus de energie, a caselor pasive, a caselor cu consum aproape zero, a caselor cu randament pozitiv de energie este la inceput iar activitățile derulate în acest proiect au contribuit la dezvoltarea cunoașterii și a solutțiilor tehnice care să asigure încălzirea pe o durată cât mai extinsă utilizând surse regenerabile de energie.

3. Contractul nr. 126/D3/26.03.2019 între INCDIE ICPE-CA și S.C. Remarul 16 Februarie S.A.

Stand pentru testare motoare Diesel de locomotivă, cu recuperarea energiei în rețeaua electrică

Principalul beneficiu al modelului experimental de stand îl constituie posibilitatea de recuperare de energie către rețea, recuperare pentru care există cadru legiferat începând din 2018. Cantitatea de energie ce se urmărește a fi reintrodusă în rețea este importantă, chiar dacă activitatea de testare a motoarelor nu este o activitate continuă. Adițional, modernizarea standului duce la posibilitatea de a testa complet motoarele, cu sarcină rapid variabilă, mult mai aproape de solicitările reale ale motoarelor. Se urmărește aplicarea unor tehnici moderne de control și realizarea unei interfețe prietenoase pentru operatorii standului, care, dublate de o izolare fonică mai bună a postului de operare să permită îmbunătățirea modului de lucru al standului.

Obiectivele generale ale proiectului sunt :

 • Stimularea activităților de cercetare-dezvoltare în parteneriat între ICPE-CA și IMM-uri, pentru a scurta drumul de la cunoștințe științifice la tehnologie inovativă, în conformitate cu cererea si evoluția pieței;
 • Conectarea cercetării aplicative și a progresului tehnologic din ICPE-CA la evoluția și cererea mediului economic național, prin dezvoltarea de produse originale, tehnologii avansate și servicii competitive;
 • Stimularea sectorului privat în direcția activităților de cercetare și dezvoltare, prin eforturile proprii dar și pentru colaborarea cu universități și institute de cercetare, în scopul de a realiza activități de validare pentru a asigura noi produse, tehnologii și servicii inovatoare, cu potențial economic și de transfer pe piață;
 • Dezvoltarea capacității și a competențelor resursei umane care este implicată în activitatea de cercetare aplicativă și dezvoltare de tehnologie.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Realizarea și validarea experimentală a unui stand de testare a motoarelor Diesel de locomotivă prin modernizarea celui existent;
 • Optimizarea metodei de încercare a motoarelor Diesel prin automatizarea sarcinii ștandului în condiții similare celor din exploatare, și întocmirea unui nou protocol de încercare.
 • Eficientizarea operațiilor de fiabilizare a motoarelor Diesel prin recuperarea în rețeaua de alimentare a energiei debitate de către stand.

Proiectul a fost finalizat prin realizarea și validarea experimentală a unui stand de testare a motoarelor Diesel de locomotivă. Rezultatele obținute în cadrul proiectului desfășurat în colaborare cu SC Remarul 16 Februarie SA au fost prezentate și publicate în cadrul Conferinței ICATE 2021 (2021 International Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE), May 27-29, 2021, CRAIOVA, ROMANIA). Articolul poate fi accesat utilizând următorul link: https://www.transenerg.ro/wp-content/uploads/2021/10/Articol-ICATE-2021_D3.pdf De asemenea, articolul este disponibil și în baza de date IEEE: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9464995

4. Contract nr. 126/C1 cu societatea ICPE SA, care vizează cercetarea industrială și/sau dezvoltarea experimentală executate de INCDIE ICPE-CA pentru întreprinderea solicitantă

Sistem de testare și măsurare a regimului termic de lucru în domeniul -100…..+180°C pentru motoarele electrice utilizate în aplicații aerospațiale

Activitățile care fac obiectul contractului au în vedere proiectarea, realizarea și testarea unui sistem criogenic de răcire și a unui sistem de încalzire  pentru a permite măsurarea regimului termic în domeniul -100…..+180°C pentru motoarele electrice utilizate în aplicații aerospațiale.

Proiectul s-a finalizat prin predarea către beneficiarul ICPE SA a sistemului de testare realizat în cadrul contractului. Acesta a fost realizat conform temei de proiect, iar rezultatele testelor au demonstrat încadrarea în specificațiile beneficiarului. Din analiza testelor experimentale realizate a rezultat ca instalația funcționează la parametri proiectați, ca domenii de funcționare, aceștia sunt +20….+180 gr.C, respectiv -100…+20 gr.C. S-a constatat, de asemenea, posibilitatea programării oricărui interval de temperatură din domeniile specificate.

5. Contractul nr.126/C2 cu societatea Capidava Prodcom SRL – pentru prestări servicii de cercetare-dezvoltare și de inovare pentru întreprindere de către organizația de cercetare

Servicii de cercetare-dezvoltare pentru reabilitarea puterii Centralelor Electrice Fotovoltaice (CEF)

Activitățile prevăzute în contract:

A1.Analiza evolutiei in timp a parametrilor de baza, putere si energie, a CEF Ghindari 2,4 MW;

A2.Identificarea cauzelor ce au dus la degradarea puterii CEF Ghindari

A3.Dezvoltarea si verificarea de solutii de „RePowering” (readucerea puterii ariei fotovoltaice la valorile normale) si Analiza Cost-Beneficiu (ACB)

A4. Implementarea proiectului tehnic pilot de reabilitare a CEF Ghindari

A5. Servicii de masurari si incercari panouri fotovoltaice in CEF Ghindari si in laborator

Rezultatele preconizate în urma implementării proiectului:

R1. Studiul privind starea de degradare a puterii CEF Ghindari

R2. Raport privind cauzele degradarii

R3.1 Proiect tehnic pilot privind reabilitarea CEF Ghindari

R3.2. Raport privind ACB pentru solutiile alese

R4. Raport de masuratori a ariei de panouri reabilitate

R5. Rapoarte de incercari

Pe parcursul derulării contractului  au fost realizate măsurători atât in situ cât și în laborator pe loturi de panouri fotovoltaice cu funcționare necorespunzatoare. S-a intervenit la invertoarele care furnizau puterea cea mai scăzută și au fost identificate șirurile de panouri cu eficiență scăzută. Panourile fotovoltaice defecte au fost înlocuite și o parte dintre acestea reașezate în șiruri pentru a optimiza puterea extrasă.

Prin implementarea proiectului PILOT propus în parcului fotovoltaic CEF Ghindari 2,587MWp, din localitatea Ghindari, judeţul Mureș s-a urmărit îmbunătățirea performanțelor acestuia prin aplicarea unor măsuri de repowering, rezultate în urma analizei și determinării gradului de degradare accelerată a modulelor din acesta.

Rezultatele obținute în cadrul proiectului desfășurat în colaborare cu SC Capidava Prodcom SRL au fost prezentate și publicate în cadrul Conferinței ICEMES 2021,  16th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems . Articolul poate fi accesat utilizând următorul link: https://www.transenerg.ro/wp-content/uploads/2021/10/Articol_ICEMES-_2021_34_C2.pdf  De asemenea, articolul este disponibil și în baza de date IEEE: https://ieeexplore.ieee.org/document/9484111

6. Contractul nr.126/D4 cu societatea MECANICA-IND 2004 S.R.L. pentru cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere

Turbină hidrocinetică pretabilă cursurilor de ape naturale și artificiale, cu cădere mică

Obiectivul principal al prezentului proiect este de a demonstra funcționalitatea şi fiabilitatea unui sistem turbina  hidrocinetica – generator electric submersibil, adecvat pentru cursurile de apă cu foarte mică cădere. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv este necesară proiectarea și realizarea unui prototip de turbină hidrocinetică, cuplată la un generator electric avand excitatia realizata cu magneţi permanenţi de mare energie.

Livrabilele proiectului sunt:

 1. Soluţie constructivă şi proiectele componentelor ansamblului hidraulic turbină – generator pentru condiţiile date.
 2. Prototip ansamblu MICRO-HIDRO.
 3. Raport de testare in situ a ansamblului.
 4. Raport de validare experimentală a soluției constructive.
 5. Diseminarea rezultatelor proiectului: 2 lucrări stiintifice, 1 cerere de brevet
7. Contractul nr.126/D5 cu societatea S.C. Magnum SX S.R.L. pentru cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere

Identificarea unor soluții inovative de eficientizare energetică și tehnologică a procesului de fabricare al ciorapilor utilizând testarea dinamică de noi componente aferente echipamentelor tehnologice specifice

Activități prevăzute în contract:

Subactivitatea D. 1.1. Identificare solutii de eliminare/indepartare a uleiurilor din lichide de proces

Subactivitate D. 2.1. Identificare de solutii tehnice noi privind optimizarea liniei tehnologice de fabricare a ciorapilor, pentru eficientizarea consumului energetic și creșterea productivității

Subactivitate D.1.2. Proiectare si realizare model experimental de platforma de retinere a reziduurilor uleioase din ape de proces

Subactivitate D2.2. Optimizarea proceselor tehnologice prin implementarea de solutii tehnice identificate de eficientizare energetica.

8. Contractul nr.126/D6 cu Întreprinderea – UMEB SA pentru cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere

Transfer de cunoștințe privind realizarea de motoare sincrone cu magneți permanenți și răcite cu lichid destinate tracțiunii electrice

Activități prevăzute în contract:

 1. Cercetare și proiectare pentru motoarele sincrone cu magneți permanenți și răcite cu lichid
1.1 Elaborare temă tehnică de realizare prototip de motor sincron cu magneți permanenți și răcit cu lichid pentru tracțiune electrică
1.2 Elaborare temă tehnică de realizare prototip de stand testare pentru motoare sincrone cu magneți permanenți și răcite cu lichid
1.3 Elaborare temă tehnică pentru dispozitiv de montare-centrare a motoarelor sincrone cu magneți permanenți pentru tracțiune electrică.

2. Cercetare și proiectare pentru motoarele sincrone cu magneți permanenți și răcite cu lichid

2.1 Elaborare documentație tehnică de execuție prototip motor sincron cu magneți permanenți și răcit cu lichid
2.2 Elaborare documentație tehnică pentru stand de testare motoare sincrone cu magneți permanenți și răcite cu lichid.
2.3 Experimentări prototip motor sincron la P1
2.4 Realizare și Testare model experimental dispozitiv de montare-centrare a motoarelor sincrone cu magneți permanenți pentru tracțiune electrică.
2.5 Elaborare manual de utilizare pentru stand de testare motoare sincrone
2.6 Diseminare rezultate proiect

Rezultatele obținute în cadrul proiectului desfășurat în colaborare cu UMEB SA au fost prezentate și publicate:

9. Contractul nr.126/D7 cu Întreprinderea STRAERO SA pentru cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere

Electrovalvă proporțională cu aplicații aerospațiale

Obiectivul principal al contractului constă în realizarea unei electrovalve proporționale cu aplicații aerospațiale precum si a unui stand de încercare necesar testării acesteia in condiții specifice aplicațiilor aerospațiale.

Activitățile vizate în proiect:

1. Proiectarea electrovalvei proporționale cu aplicații aerospațiale si a standului de încercare

2. Execuția electrovalvei proporționale cu aplicații aerospațiale si a standului de încercare si realizarea probelor si experimentelor

Rezultatele preconizate ale proiectului:

 1. Proiect tehnic de execuție pentru electrovalva proporțională, componentele acesteia si pentru standul de încercare.
 2.  Model funcțional de electrovalvă proporțională cu aplicații aerospațiale, model funcțional de stand de testare al electrovalvelor proporționale cu aplicații aerospațiale, date experimentale si raport de încercare.
10. Contractul nr.126/D8 cu Întreprinderea SC Atelierele CFR Grivița SA pentru cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere

Stand de testare a boghiurilor vagoanelor de călători optimizat din punct de vedere energetic

Activități prevăzute în contract:

1. Cercetare și proiectare pentru Stand de testare a boghiurilor vagoanelor de călători optimizat din punct de vedere energetic

2. Realizare și experimentare Stand de testare a boghiurilor vagoanelor de călători optimizat din punct de vedere energetic

11. Contractul nr.126/D9 cu Întreprinderea CALORIS Group S.R.L. pentru cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere

Incinta termostatata pentru etalonarea mijloacelor de masura a temperaturii in domeniul  -50…+ 180 ºC

Activități prevăzute în contract:

1. Proiectarea modelului experimental de incinta termostatata

2. Realizarea si  testarea modelului experimental de incinta termostatata.

12. Contractul nr.126/D10 cu Întreprinderea SC ALL GREEN pentru cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere

Transfer de cunoștințe privind realizarea de noi metode de diagnosticare a panourilor din parcuri fotovoltaice

Obiective generale:

 • Stimularea activităților de cercetare-dezvoltare în parteneriat între ICPE-CA și Societățile Comerciale, pentru a scurta drumul de la cunoștințe științifice la tehnologie inovativă, în conformitate cu cererea si evoluția pieței;
 • Conectarea cercetării aplicative și a progresului tehnologic din ICPE-CA la evoluția și cererea mediului economic național, prin dezvoltarea de produse originale, tehnologii avansate și servicii competitive;
 • Stimularea sectorului privat în direcția activităților de cercetare și dezvoltare, prin eforturile proprii dar și pentru colaborarea cu universități și institute de cercetare, în scopul de a realiza activități de validare, pentru a asigura noi produse, tehnologii și servicii inovatoare, cu potențial economic și de transfer pe piață;
 • Dezvoltarea capacității și a competențelor resursei umane care este implicată în activitatea de cercetare aplicativă și dezvoltare de tehnologie.

Obiectivele specifice:

 • Realizarea și validarea experimentală a unui echipament prototip de supraveghere și diagnoză aeriană (rapidă) a parcurilor solare cu panouri fotovoltaice.
 • Realizarea și validarea experimentală a unui program de diagnoză a panourilor fotovoltaice testate anterior prin electroluminiscență și imagini preluate cu camere specializate.
 • Optimizarea metodei de testare și diagnoză a panourilor fotovoltaice atât în laborator cât și instalate în cadrul parcurilor solare.

Rezultatele proiectului:

 • Un model experimental de sistem de supraveghere și diagnoză a parcurilor solare;
 • Un program de tip expert de diagnoză computerizată prin analiza calitativă a imaginilor obținute prin testarea panourilor fotovoltaice cu electroluminiscență;

 

13. Contractul nr.126/D11 cu Întreprinderea S.C. CEPROCIM S.A. pentru cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere

Tehnologie de laborator pentru procesarea cenușilor de termocentrală din halde în vederea valorificării în producerea de materiale de construcții cu valoare adăugată

14. Contractul nr.126/D12 cu Întreprinderea S.C. APEL LASER S.R.L. pentru cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere

Stand pentru decontaminare microbiana a apei utilizand diode emitatoare de raze UVC

15. Contract subsidiar de tip B nr. 126/B1/13.02.2023 încheiat între INCDIE ICPE-CA și S.C. ROMTEST ELECTRONIC S.R.L.

Studiul comportamentului rezistenței de contact a materialelor conductive și caracterizarea electromagnetică a îmbinărilor în condiții climatice specifice mediului