Documente suport

Transferul competențelor ICPE-CA către mediul privat prin încheierea de contracte subsidiare pentru activități de tip B, C și D

În cadrul proiectului TRANSENERG, accentul se va pune pe activitatea grupurilor de cercetare din echipa proiectului care vor fi implicate în derularea de contracte subsidiare încheiate cu companiile care își manifestă interesul în colaborarea cu ICPE-CA în domeniul energiei.

În elaborarea propunerii de proiect ICPE-CA a interacționat cu 10 firme care au transmis expresii de interes privind obiective legate de eficiența energetică precum și de valorificarea resurselor de energie regenerabila și convențională. Proiectul își propune abordarea de cercetări și elaborarea de soluții privind dezvoltarea următoarelor tipuri de echipamente/instalații/sisteme: acționări cu motoare electrice cu eficiență energetică ridicată, echipamente de conversie energetica din surse regenerabile de energie, echipamente de stocare a energiei, echipamente si sisteme de testare a utilajelor industriale în vederea creșterii eficienței energetice, sisteme de monitorizare a proceselor industriale cu consum redus de energie, alte echipamente industriale cu consum redus de energie.

Contractele subsidiare din cadrul proiectului TRANSENERG pot fi încheiate pentru mai multe tipuri de activități:

  • Activități de tip B, prin care vor fi  valorificate infrastructurile de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007, prin creșterea gradului de utilizare a acestora, asigurând accesul întreprinderilor colaboratoare la facilitățile, instalațiile și echipamentele de cercetare din domeniul energiei ale ICPE-CA.
  • Activitățile de tip C,  desfășurate în cadrul proiectului vor viza dezvoltarea de modele experimentale și/sau prototipuri pentru echipamente, instalații sau sisteme cu eficiență energetică ridicată. Aceste activități vor fi executate de echipa proiectului pentru întreprinderile interesate în colaborare.
  • Activități de tip D, în cadrul cărora partenerii urmăresc realizarea unui obiectiv comun, participă la conceperea planului de activități, contribuie la punerea lui în aplicare și împart riscurile financiare, tehnologice, științifice și de altă natură, precum și rezultatele obținute

Activități de tip B

Activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare constituite din:

B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD.

Activități de tip C

Activități de transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării constituite din:

C.1. Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii.

Activități de tip D

Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere constituite din:

D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă.

Mai multe informații cu privire la acțiunea –  1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostințe