Obiectivele proiectului

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de transfer al competențelor CDI între Departamentul de Eficiență în Conversia și Consumul de Energie (ECCE) al INCDIE ICPE-CA și mediul privat, în domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice.

Obiectivele secundare ale proiectului constau în:

  • Realizarea şi implementarea în perioada 2016-2021 a unui portofoliu de proiecte de colaborare, servicii / produse / tehnologii al INCDIE ICPE-CA, departamentul de Surse Regenerabile și Eficiență Energetică (SREE) cu intreprinderile din domeniul 3. Energie, Mediu şi Schimbări Climatice;
  • Creşterea competențelor angajaţilor INCDIE ICPE-CA, departamentul de Surse Regenerabile și Eficiență Energetică (SREE), în domeniul transferului de cunoştinţe;
  • Crearea şi up-datarea unei baze de date cu servicii/produse/tehnologii pe care INCDIE ICPE-CA prin laboratorul SREE le poate oferi;
  • Valorificarea potențialului infrastructurilor de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007 şi asigurarea accesului întreprinderilor colaboratoare la facilităţile, instalaţiile şi echipamentele de cercetare specifice.