Proiectul TRANSENERG: un amplificator al competitivității întreprinderilor din domeniul Energie, marca ICPE-CA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA a susţinut recent, pe 31 august 2023, conferinţa de finalizare a unui proiect de referinţă al ultimilor ani – Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul Energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA – TRANSENERG, care a permis institutului să consolideze şi să lărgească sfera colaborărilor cu mediul de afaceri, printr-o suită de transferuri reuşite de cunoştinţe şi tehnologii către întrepinderi şi IMM-uri româneşti. Axat pe tematici din domeniul Energie, proiectul a confirmat faptul că ICPE-CA este puternic conectat la misiunea sa principală, aceea de institut cu caracter preponderent aplicativ, capabil să rezolve probleme diverse ale industriei şi mediului de business autohton, afirmându-se, din nou, drept un partener valoros în procesul de modernizare, de creştere a capabilităţilor tehnologice şi a competitivităţii întreprinderilor din România.

Articolul poate fi descărcat aici

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*