Seminar de prezentare „Ghid de bune practici privind colaborarea INCD cu întreprinderile din domeniul Energie”

INCDIE ICPE-CA București, în calitate de beneficiar, a derulat începând cu data de 16.09.2016, proiectul TRANSENERG, în cadrul Programului Operational Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.3., Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe. În cadrul seminarului organizat la finalul proiectului, au fost prezentate bunele practici desprinse din derularea contractelor subsidiare încheiate la nivelul proiectului cu diferiți beneficiari, în domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice.

Programul seminarului poate fi descărcat aici:

Seminar de prezentare „Ghid de bune practici privind colaborarea INCD cu întreprinderile din domeniul Energie``

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*