Stadiul actual de implementare

Stadiul actual de implementare

Prin natura sa, ICPE-CA ca entitate națională de cercetare este unic la nivel naţional pe ramura de inginerie electrică. De aceea, acesta nu se află într-un raport concurenţial pe domeniul său de activitate cu nici o altă entitate economică sau altă organizaţie care acţionează pe o piaţă a produselor sau serviciilor, cu atât mai mult cu cât institutul nu este producător de bunuri sau servicii care se regăsesc în piaţă şi care sunt supuse concurenţei. ICPE-CA produce inovare şi servicii pentru inovare în inginerie electrică, fără a avea ca scop profitul, putându-se astfel raporta numai la o piaţă atipică, şi anume piaţa inovării sau a transferului de cunoştinţe, definită prin reguli specifice.

Încă de la inițierea propunerii de proiect, INCDIE ICPE-CA, prin intermediul departamentelor de Eficienţă în Conversia şi Consumul de Energie (ECCE) şi IPCUP Ploieşti, a invitat intreprinderile şi IMM-urile cu activitate în domeniul Energie, Bioenergie şi Mediu să îşi prezinte expresiile de interes pentru colaborarea în cadrul unui proiect POC cu titlul „Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA” dedicat transferului de cunoştinţe pentru sprijinirea competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor proprii ale întreprinderilor.

Potenţialii parteneri interesaţi să beneficieze de transfer de cunoştinţe/servicii de cercetare în condiţii avantajoase, în baza unor contracte care intră sub incidenţa schemei de „ajutor de stat” sunt rugaţi să consulte Ghidul Solicitantului aplicabil proiectului (Secţiunea G), disponibil la adresa web indicatăîn continuare: http://www.poc.research.ro/actiuni-1-2-3, în vederea asigurării condiţiilor de eligibilitate menţionate la pag. G16-17.

Rezultate obținute:

 • Bază de date cu potențiali beneficiari
 • Conferința de lansare a proiectului TRANSENERG
 • Workshop de prezentare a competențelor INCDIE ICPE-CA în domeniul energiei fotovoltaice
 • Ofertă de expertiză cu rezultatele activității de CD a INCDIE ICPE-CA în domeniul Energie
 • Portofoliul de produse, procese și tehnologii identificate de întreprinderi ca fiind necesare pe piață
 • Metodologie de transfer de cunoștințe și tehnologii între INCDIE ICPE-CA și mediul privat
 • Instruirea personalului organizației de cercetare cu privirea la realizarea transferului de cunoștințe
 • Întâlniri individuale cu întreprinderile S.C. Rolix Impex Series SRL, S.C. Atelierele CFR Grivița S.A., S.C. EOLSYS S.R.L., S.C. REMARUL 16 februarie S.A. Cluj Napoca, S.C. UZUC S.A., S.C. SYSCOM PROCESS CONTROL S.R.L., S.C. Marian Service 38 S.R.L., S.C. VRD S.R.L., S.C. Q S.R.L.
 • Protocoale de asistență directă cu S.C. Q-S.R.L., S.C. UZUC S.A., S.C. NEXTCAB S.R.L.
 • Contracte subsidiare încheiate cu S.C. UZUC S.A., S.C. Q S.R.L., S.C. REMARUL 16 februarie S.A., ICPE SA, SC Capidava Prodcom SRL, SC UMEB SA, SC MAGNUM SX SRL, SC Mecanica IND SRL.

Rezultate preconizate:

 • Vizite de lucru și de asistență directă
 • Organizarea de evenimente tematice
 • Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile
 • Încheierea de contracte cu întreprinderi interesate
 • Ghid de bune practici privind colaborarea INCD cu întreprinderile din domeniul Energie

Ghidul de bune practici este rezultatul ansamblului de cunoştinţe şi informaţii rezultate în urma colaborărilor dintre INCDIE ICPE-CA cu întreprinderi din domeniul Energie și are ca scop îmbunătățirea colaborării cu întreprinderile partenere. Ghidul reprezintă un sumar al informaţiilor colectate din contractele derulate în cadrul proiectului TRANSENERG și este util deopotrivă organizațiilor de cercetare cât și mediului economic reprezentat prin diferite întreprinderi. Acesta prezintă succint, practici, abordări și soluții pentru diferite probleme de ordin tehnic identificate de firmele partenere, pentru a evidenția rolul benefic al colaborării dintre organizația de cercetare și mediul industrial. Cuprinsul ghidului de bune practici realizat în cadrul proiectului poate fi consultat la acest link.